Renovering av Kronprinsen

Fastighetsägaren Akelius har nu påbörjat en renovering och modernisering av parkeringsgaraget under Kv. Kronprinsen.

Planerna för garaget är bland annat följande; ny belysning och målning, nytt säkerhetssystem och brandskydd samt installation av                          musiksystem för ökad trygghet. Allt detta planeras vara klart inom en 3 års period.

Under vissa perioder kommer därför olika delar av garaget att stängas av för bilar.

Ni som fått besked att er plats är avstängd och behöver stå på kundparkeringen ska numera köra in genom grindarna och parkera på den              yta som tidigare angavs som Kundparkering men som numera är innanför grindarna och till för er som inte kan använda er ursprungliga p-plats.

För att renoveringen ska kunna fortlöpa så smidigt och enkelt som möjligt samt för att korta ner renoveringstiden behöver vi införa rörlig            plats i garaget. Du kommer naturligtvis alltjämt vara garanterad en plats, dock innebär det att du inte kommer att ha en specifik plats längre. Införandet av rörliga platser kommer att gälla från och med den 14 juni 2021. Alla nuvarande hyresgäster ska ha fått ut ett brev om detta.

Vid frågor som rör renoveringen kontakta Akelius Servicecenter via e-post info.kronprinsen@akelius.se  eller telefon nr. 010-722 31 00.                Frågor som gäller ert avtal eller platserna i garaget kontakta info@kronprinsensuthyrning.se