Renovering av Kronprinsen

Fastighetsägaren är nu igång med renovering och modernisering av parkeringsgaraget under Kv. Kronprinsen.

Tyvärr kommer det att vara lite trångt, rörigt och extra smutsigt i garaget under denna tid men vi hoppas på ert överinseende.

Vi är även medvetna om att obehöriga rör sig i garaget och har därför satt in extra rundor av väktare.

Planerna för garaget är bland annat följande; ny belysning och målning, nytt säkerhetssystem och brandskydd samt installation av                          musiksystem för ökad trygghet. Allt detta planeras vara klart inom en 3 års period.

Under vissa perioder kommer olika delar av garaget att stängas av för bilar.

På grund av renovering är det är nu tillfälligt okej att parkera på kundparkeringen

Infarten vid Mariedalsvägen är stängd, just nu är enda in- och utfarten vid Fågelbacksgatan.

För att renoveringen ska kunna fortlöpa så smidigt och enkelt som möjligt samt för att korta ner renoveringstiden har vi infört rörliga platser.          Du som hyr månadsvis kommer naturligtvis alltjämt vara garanterad en plats, dock innebär det att du inte kommer att ha en specifik plats längre. Införandet av rörliga platser gäller från och med den 14 juni 2021. Alla nuvarande hyresgäster har fått ut ett brev om detta.

Vid frågor som rör renoveringen kontakta Heimstaden Servicecenter via e-post kronprinsenheim@heimstaden.com.                                              Frågor som gäller ert avtal eller platserna i garaget kontakta info@kronprinsensuthyrning.se